Po wizycie (22-23.06.) delegacji Urzędu Marszałkowskiego z Krakowa i rozmowach w Administracji Rządowej we Lwowie, stwierdzono duże opóźnienie w formalnych przygotowaniach do organizacji Velomarathonu Lviv - Kraków 2017.  dlatego  Rowerowa Akademia Królewska postanowiła wznowić tę imprezę w roku 2018

Rowerowa Akademia KrólewskaPismem z dnia 31 maja 2017 -
Pan Jacek Krupa -Marszałek Województwa Małopolskiego
objął Honorowym Patronatem   LVIV – KRAKÓW Vélomarathon ‘17 OPEN  - deklarując pomoc organizacyjną, która zostanie udzielona Rowerowej Akademii Królewskiej.

Obecnie - mając nadzieję na dokonanie koniecznych uzgodnień - czekamy na formalne potwierdzenie organizacji tego wydarzenia  ze strony Lwowa, który reprezentuje Pan Jurij MAIBORODA -  Naczelnik Kultury Fizycznej i Sportu   - Lwowska Administracja Państwowa       /вул. Винниченка 18,   79008 Львів / 

Kraków, dn. 23.05.2017

Pan Jacek Krupa   -   Marszałek Województwa Małopolskiego

Dotyczy:   Honorowy Patronat dla LVIV – KRAKÓW Vélomarathon ‘17 OPEN   - 27 sierpnia 2017

Szanowny Panie Marszałku,

Pragnąc kontynuować dobrą tradycję – przerwaną na skutek zmiennej sytuacji politycznej na Ukrainie – kolejna edycja Maratonu Rowerowego LVIV – KRAKÓW Vélomarathon ‘17 OPEN  powinna odbyć się 27 sierpnia 2017 (niedziela).

Objęcie tego wydarzenia Honorowym Patronatem Pana Marszałka, oraz porozumienie UMWM z Lwowską Administracją Państwową pozwoli Rowerowej Akademii Królewskiej na przygotowanie tego wydarzenia do realizacji.

Zważywszy na współpracę Województwa Małopolskiego z Obwodem Lwowskim nasza impreza stanowi dowód współpracy dwóch strategicznych regionów partnerskich oraz przyczynia się do jej umacnienia. Dla podkreślenia znaczenia tego wydarzenia prosimy o delegowanie PT Przedstawiciela UMWM na Ceremonie Otwarcia Maratonu we Lwowie ( 26.08. 2017) oraz Zakończenia (27.08.2017).        Oczekując odpowiedzi, łączymy wyrazy szacunku.

ROWEROWA AKADEMIA KRÓLEWSKA

PREZES ZARZĄDU

Bogdan KORASZEWSKI


                                              PROGRAM

26.08.2017 – sobota   LWÓW,

Biuro Wyścigu:    Львів вул. Княгині Ольги 3

10:00 - 15:00      Przyjmowanie Ekip

 Uroczyste Otwarcie Maratonu

16:00 – 18:00     Bulvar Svobody - Prezentacja Ekip,

Patroni, Sponsorzy, Media

19:00   Odprawa Techniczna – B.Wyścigu

19:00 - 21:00      KOLACJA  

21:00   Odprawa Sędziowska

NOCLEG     26.08. / 27.08.2017       Lwów >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

27.08.2017 - niedziela     (LWÓW)      

6:00   -   6:30       Śniadanie  

6:45       Zbiórka Zawodników – вул. Княгині Ольги 3

7:00       START HONOROWY

7:15       S T A R T       LVIV - KRAKÓW    VELOMARATHON ’17 OPEN

18:00 - 19:00       META    

Przejazd Defiladowy - Plac Centralny – Aleja Róż  - Nowohuckie Centrum Kultury

18:30 - 19:00       Ogłoszenie Wyników Uroczyste zakończenie MARATONU

Dekoracja   Zwycięzców na PODIUM - Plac Centralny im. Ronalda REAGANA – NCK 

20:00 Obiad - Hotel – Restauracja – ul. Królewska 86     Wręczenie Nagród: 

NAGRODY HONOROWE               PUCHAR – MEDAL - CERTYFIKAT             Pomiędzy Rowerową Akademią Królewską a Urzędem Marszałkowskim w Krakowie trwają rozmowy na temat wznowienia w roku 2017 Velomarathonu Lviv - Kraków.... 

Wstępne rozmowy zostały już przeprowadzone z Lwowską Federacją Kolarską, wyznaczające termin imprezy na niedzielę - 27.08.2017.   Dla omówienia szczegółów organizacyjnych, termin spotkania w UMWM wyznaczono ponownie na dzień 23 maja 2017

Rowerowa Akademia Królewska   =   ROYALE  ACADÉMIE DE CYCLISMEVeloMaraton  Kolarski  LWÓW – KRAKÓW OPEN

                                                                .....po rozmowie z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim, oraz po ocenie sytuacji we Lwowie i na Ukrainie -  Rowerowa Akademia Królewska podejmie decyzję o przygotowaniu Velomaratonu w roku 2017 .
Z nadzieją na stabilizację, już teraz zapraszamy do udziału w Velomaratonie Lviv - Kraków OPEN' 17.

Więcej informacji zostanie podanych pod koniec marca 2017


Rowerowa Akademia Królewska   =    ROYALE  ACADÉMIE DE CYCLISME


Lviv - Kraków Velomarathon '17  PROJEKTW sobotę, 24 sierpnia  2013 roku - Tradycyjnie już - na Placu Svobody we Lwowie – przed gmachem Lwowskiej Opery, odbyło się Uroczyste Otwarcie Maratonu -

Lviv - Kraków Velomarathon '13 OPEN

Obecni byli przedstawiciele:

Lwowskiej Administracji Państwowej – Naczelnik, Pan Yuriy Majboroda,

Konsulatu Generalnego RP we Lwowie – Konsul, Pan Marian Orlikowski,

Lwowskiej Kongregacji Kupieckiej – Prezes, Pan Oleg Dzyama,

Lwowskiej Federacji Rowerowej – Prezes, Pan Yuriy Moravetzkiy, Pan Wołodimir Nabojszczikow, Pan Miroslav Woznyj

Rowerowej Akademii Królewskiej w Krakowie - Prezes, Pan Bogdan Koraszewski, - Sekretarz Generalny, Pan Leopold Piórkowski,  KIA – Autocentrum w Krakowie – Prezes, Pan Marek Patecki,

welwowiejpg

Otwarcia dokonał Naczelnik Lwowskiej Administracji Państwowej - Pan Yuriy Majboroda, podkreślając stały rozwój Maratonu, który już został objęty państwowym programem rozwoju;

następnie głos zabrał Konsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie – Pan Marian Orlikowski, podkreślając integracyjne wartości organizowanej imprezy.

Prezes Rowerowej Akademii Królewskiej - Pan Bogdan Koraszewski, który przedstawił kolejną, szóstą już edycję wznowionego Maratonu. Wspomniał o żródle inspiracji wznowienia tej dawnej imprezy sportowej, o początkowych trudnościach organizacyjnych, przedstawiając aktualny stan i realne możliwości rozwoju. Prezes podkreślił stałe zaangażowanie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, oraz  Lwowskiej Administracji Państwowej.Dziękując za współpracę władzom Lwowa, życzył wszystkim uczestnikom sukcesów na trasie Maratonu Lwów - Kraków  2013.

Po części oficjalnej zaproszeni Goście, oraz licznie zgromadzona publiczność mogli podziwiać pokazy jazdy trialu rowerowego, oraz tańca regionalnego.

Wieczorem niebo nad Lwowem rozświetlił pokaz ogni sztucznych

W niedzielę, o godzinie 6:00 kolumna Lviv - Kraków ruszyła na trasę...

natrasiejpg 

Szczególne podziękowania Organizatorzy składają:

UMiG Radymno, UMiG Sędziszów Małopolski, UMiG Szczurowa – za zorganizowanie Bufetu, oraz za serdeczne przyjęcie Uczestników Maratonu,

Policji, oraz OSP z Radymna za pomoc przy przejeździe przez miasto i opiekę podczas Butetu zorganizowanego dla Maratonu,

Komendzie Powiatowej Policji z Jarosławia – za pomoc przy przejeździe Maratonu, oraz przeprowadzenie przez miasto,

Kierowcom samochodów spotkanym na 4 – za cierpliwość i przyjazne traktowanie „jadących wolniej” (szczególnie na kilku odcinkach pomiędzy Dębicą a Tarnowem, gdzie konstrukcja drogi posiada wiele zwężeń bez poboczy, a prawidłowe wyprzedzenie jednego rowerzysty jest niemożliwe ! 

Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie – za efektowny Pilotaż przy przejeździe Maratonu przez Miasto, oraz dynamiczne zabezpieczenie ostatnich kilometrów trasy przed Metą na Placu Centralnym przy Nowohuckim Centrum Kultury,

  • OSP z Giebułtowa– za oznakowanie i zabezpieczenie rejonu METY. 
  • TKKF – Oddział Wojewódzki Kraków – za zorganizowanie FESTYNU jeszcze WAKACYJNEGO,
  • Nowohuckiemu Centrum Kultury– za pomoc w przeprowadzeniu  Ceremonii Zakończenia Lviv – Kraków VéloMarathon ’13 OPEN , połączonej z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród


Organizatorzy:

Biuro Organizacji Imprez BOKOREX – Kraków

Rowerowa Akademia Królewska

KIA Autocentrum IMP Patecki

Lwowska Federacja KolarskaLWÓW – KRAKÓW Marathon ‘12 OPEN

W niedzielę – 19 sierpnia 2012

Już po raz piąty przeprowadzono wznowiony po latach, tradycyjny Rowerowy Maraton Lwów – Kraków.  Pogoda sprzyjała kolarzom, którzy 325 kilometrową trasę pokonali w 11 i pół godziny. Dzięki dodrym warunkom drogowym, po raz pierwszy kolarze magli przejechać cały dystans na rowerach !

Metę wyznaczono na Alei Róż przy Placu Centralnym, gdzie nastąpiła również oficjalna Ceremonia Zakończenia Maratonu, połączona z ogłoszeniem wyników i wręczeniem Nagród.

Klasyfikacja Indywidualna poniżej.

Pierwszą Nagrodę oraz Lajkonika – ufundowane przez Marszałka Małopolski, Pana Marka Sowę otrzymał zwycięzca Maratonu - Oleg Solomko ze Lwowa; Nagrodę wręczył Pan Zdobysław Milewski – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Pierwsza „dziesiątka” Maratonu otrzymała pamiątkowe Upominki z Urzędu Marszałkowskiego przekazane przez Panie – IwonęKrzepkowską i Katarzynę Furmanik, oraz okolicznościowe Puchary i Medale przekazane Uczestnikom przez Lwowską Administrację Państwową, które wręczył Wiceprezes Lwowskiej Federacji Rowerowej - Pan Wołodimir Nabojszcikov.

Najmłodszy zawodnik Maratonu – Tsymarno Igor (18 lat) - otrzymał Puchar Rowerowej Akademii Królewskiej, który wręczył Prezes Rowerowej Akademii Królewskiej - Pan Bogdan Koraszewski.

Organizacyjne Zakończenie odbyło się podczas kolacji w Szkole Medycznej Nr 2, przy ul. Królewskiej 86, gdzie wręczono dalsze Medale, oraz Certyfikaty Ukończenia Maratonu.


W sobotę, 18 sierpnia 2012

Na Placu Svobody we Lwowie – przed gmachem Lwowskiej Opery, odbyło się Uroczyste Otwarcie Maratonu oraz prezentacja uczestników.

Obecni byli przedstawiciele miasta Lwowa – Wydział Kultury i Sportu, Lwowskiej Administracji Państwowej, Lwowskiej Federacji Rowerowej, oraz Rowerowej Akademii Królewskiej.

Otwarcia dokonała Pani prof. Оксана Вацеба – Lwowski Wydział Sportu, a powitał Uczestników Naczelnik Wydziału Sportu Miasta Lwowa – Pan Віктор Степанюк.

Następnie głos zabrał Prezes Rowerowej Akademii Królewskiej - Pan Bogdan Koraszewski, który przedstawił kolejną, piątą już edycję wznowionego Maratonu, podkreślając organizacyjne zaangażowanie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wysoko oceniając udzielone Maratonowi Honorowe Patronaty, Prezes Koraszewski odczytał oficjalny List Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza   - Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dziękując za współpracę władzom Lwowa, życzył wszystkim uczestnikom sukcesów na trasie piątego Maratonu Lwów - Kraków  2012.

Po części oficjalnej zaproszeni Goście, oraz licznie zgromadzona publiczność mogli podziwiać pokazy jazdy trialu rowerowego, oraz tańca towarzyskiego.


KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

L.p.

NUMER

   Nazwisko

   Imię

KLUB/MIASTO

   Czas

1

72

SOLOMKO

Oleg

Lviv

11,45,25

2

75

POLYAKOV

Yuriy

Drogobych

    +0,37

3

80

TSYMARNO 

Igor

Mazepa

    +0,37

4

73

MALYNIVSKYII

Vasyl

Drogobych

    +0,37

5

81

LIPKEVYCH

Taras

Lviv

    +1,15

6

71

LUPITSKIY

Sviatoslav

Drogobych

    +1,15

7

70

KOSTYRKO

Vitaliy

Drogobych

    +1,15

8

74

PASLAVSKIY

Ivan

Drogobych

    +1,15

9

77

MIKHENKO

Marian

Lviv

    +1,15

10

79

PYLYPIV

Taras

Lviv

    +1,15


50

VERSHININ

Yuriy

Lviv

   "


41

ILKIV

Vasyl

Lviv

   "


87

SKAŁKA

Jerzy

Kraków

   " 


49

LAZORYK

Andriy

Lviv

   "


35

ZUYEV

Oleksandr 

Chervongrad

   "


89

DERA

Waldemar

Kraków

   "


90

POLETS

Mykhaylo

Drogobych

   "   


68

SZCZEPANIK

Piotr

Rzeszów

   "


36

KRYAT

Oleksiy

Lviv

   "


1

GRYGORIEVA

Liudmyla

Lviv

   "


39

GERASYMKO

Myron

Lviv

   "


82

HVOZDETSKY

Yuriy

Lviv

   "


Wystartowalo 45 zawodników
 
Dystans 325 km. Średnia prędkość zwycięzcy : 28 km / h


Jury des Commissaires:                       

                        Bogdan KORASZEWSKI                  Sędzia Glówny N  UCI

                        Volodimir NABOJSHCIKOV             Commissaire II

                        Tomasz DRYL                                 Commissaire III

                        Henryk  KAZIMIERSKI                    Chronometr
                        
                        Andriej  KARGUT                            Sekretarz  Organizatorzy:

Biuro Organizacji Imprez BOKOREX – Kraków

Rowerowa Akademia Królewska

KIA Autocentrum IMP Patecki

Lwowska Federacja Kolarska

UMK – Dzielnica XVIII

 
T   Szczególne podziękowania Organizatorzy składają:

Służbie Granicznej w Korczowej – za sprawną odprawę graniczną całej Kolumny Maratonu

UMiG Radymno, UMiG Sędziszów Małopolski, UMiG Szczurowa – za zorganizowanie Bufetu, oraz za serdeczne przyjęcie Uczestników Maratonu,

Wydziałowi Ruchu Policji z Jarosławia – za - godną naśladowania – pomoc przy przejeździe Maratonu przez miasto,

Kierowcom samochodów spotkanym na "4" – za cierpliwość i przyjazne traktowanie „jadących wolniej” (szczególnie na kilku odcinkach pomiędzy Dębicą a Tarnowem, gdzie konstrukcja drogi posiada wiele zwężeń bez poboczy, a prawidłowe wyprzedzenie rowerzysty jest niemożliwe !  )

Wydziałowi Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie – za efektowny Pilotaż przy przejeździe Maratonu przez Miasto, oraz dynamiczne zabezpieczenie ostatnich kilometrów trasy przed Metą na Alei Róż przy Placu Centralnym,

      

PATRONAT  HONOROWY

Pan Władysław KOSINIAK-KAMYSZMINISTER  Pracy i Polityki Społecznej

Pan Marek  SOWA                                  MARSZAŁEKWojewództwa Małopolskiego

 Pan Mychajło KOSTIUK                          GUBERNATOR Lwowskiej Administracji Państwowej

 Pan Witalij  MAKSYMENKO                       Konsul Generalny Ukrainy


PATRONAT  MEDIALNY

Gazeta Wyborcza
GŁOS
Dziennk Polski

 TVP - Kraków
tvn
LODOŁAMACZ

LWÓW – KRAKÓWMarathon‘11 OPEN    26.06.2011

  KLASYFIKACJA  INDYWIDUALNA

MIEJSCE

Numer 

 NAZWISKO

 Imię

KLUB

Czas1

11

MALYNIVSKIYII

Vasyl

Medik

11;27;09

2

35

KLEKOTSUK

Volodimir

Łuck

0;00

3

12

PASLAVSKIJ

Ivan

Medik

0;00

4

41

PIMKIN

Konstantyn

Weltur

0;00

5

37

PONOMARENKO

Mykyta

Kutienka

0;00

6

5

GOGOLEV

Yevhen

TANDEM - Lviv

0,11

7

33

SYROISHKA

Sebastian

Kutienka

0,11

8

2

TSYMARNO

Igor

Lviv - Iskra

3,44

9

32

PAZYAK

Joseph

TANDEM - Lviv

4,32

10

23

GOLINCAK

Volodimir

TANDEM - C-grad

4,32

11

13

TARADAY

Petro

TANDEM - Lviv

4,32

12

15

ILKIV

Vasyl

TANDEM - Lviv

4,32

13

44

KOVALCZUK

Sviatoslav

TANDEM - Lviv

4,32

14

21

FIL

Roman

TANDEM - Lviv

4,32

15

19

MUDRYI

Liubomir

TANDEM - C-grad

4,32

16

6

KRYNYTSKIY

Yuriy

Odessa

4,32

17

27

GOLINCAK

Filip

TANDEM - C-grad

4,32

18

14

SUSOL

Yuriy

TANDEM - C-grad

4,32

19

8

SUSOL

Volodimir

TANDEM - Lviv

4,32

20

18

PECHENIUK

Genediy

TANDEM - Lviv

4,32

21

16

PANKIVSKIJ

Volodimir

Lviv - Masters

4,32

Dystans - 325 km

Przecięna prędkość zwycięzcy Maratonu-28,38 km/h

Wystartowalo- 38 zawodników

Ukończylo- 21 zawodników

Jury des Commissaires:

Bogdan KORASZEWSKISędzia Glówny

Volodimir NABOJSHCIKOVCommissaire II

Henryk KAZIMIERSKICommissaire III

Sabina TYLEKChronometr
                        
                        Andriej  KARGUT                             Sekretarz  


Organizatorzy:    

1. Biuro Organizacji Imprez BOKOREX – Kraków,              bokorex@interia.pl

2. Rowerowa Akademia Królewska – Kraków                    www.bokorex.com/RAK

3. Lwowska Federacja Kolarstwa - Lwów

4. KIA - Autocentrum I.M.Patecki -                                     www.patecki.com.pl

5. UMK - Dzielnica XVIII – Nowa Huta                                www.dzielnica18.krakow.pl

6.Urząd Marszalkowski Województwa Malopolskiego

7. Solidarność - Nowa Huta

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
 

LVIV – KRAKÓWMarathon‘10 OPEN

W niedzielę 15 sierpnia 2010 odbyła kolejna edycja wznowionego po latach Maratonu rowerowego na liczącej 325 km trasie, łączącej Lwów i Kraków. Maraton jest coraz bardziej rozpoznawalną imprezą: W sobotę 14 sierpnia o 17:30 we Lwowie, na uroczystym otwarciu zorganizowanym przed Operą Lwowską, uczestnicy Polski i Ukrainy nieśli flagi narodowe, a następnie wszyscy zostali zaproszeni na wspólną kolację, dopełniającą oficjalne powitanie.


Start 52 zawodników nastąpił w niedzielę, 15 sierpnia o godzinie 7:00 czasu miejscowego.

W tym roku po raz pierwszy podczas Maratonu, po ostatnich uzgodnieniach z Urzędami MiG w miastach: Radymno, Sędziszów Małopolski, Szczurowa,, zorganizowano 3 BUFETY STACJONARNE, gdzie uczestnicy zatrzymywali się na 5-10 minut aby wypić mały napój z ciastkiem – ta akcja pozwala na mały odpoczynek, krótką wymianę słów pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami gospodarzy mijanych miast - ta forma ma szanse stać się zwyczajem maratonu L-K.

Całą trasę zawodnicy jechali razem, dopiero za Szczurową rozpoczęła się ostra walka. Trudy przejechanego dystansu spowodowały, że bardzo szybko potworzyły się małe grupki, Na 287 kilometrze, jako pierwsi linię Premii Górskiej przejechali:

  1. 64 - Oleg Solonko              – Drogobycz –Medik
  2. 57 – Taras Dubinec            – Kijów
  3. 62 – Vasyl Malynivskyi        - Drogobycz –Medik.

Do mety usytuowanej pod Kopcem Wandy, w padającym deszczu, zawodnicy dojechali w kolejności:

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:


L.p.

NUMER

KOD

NAZWISKO

IMIĘ

KLUB/ MIASTO

CZAS

1

64

RU19990929

Solomko

Oleg

Дрогобич-Медик

11:05:00

2

57

0

Dubinec

Taras

Київ

11:05:00

3

62

RU1992

Malynivskyii

Vasyl

Дрогобич-Медик

11:05:00

4

63

RU19930117

Paslavskii

Ivan

Дрогобич-Медик

11:10:00

5

52

RU1992

Ponomarenko

Mykyta

ШВСМ

11:10:00

6

61

RU19930803

Lypitskii

Sviatoslav

Дрогобич-Медик

11:10:00

7

13

RU19710408

Pankivskyiy

Volodymyr

Тандем-Львів

11:15:00

8

56

RU19630531

Vasylkovskiyi

Volodymyr

Хмельницький

11:15:30

9

3

RU19920202

Lyven

Nazar

Львів-Іскра

11:15:30

10

4

RU19930211

Mihenko

Markiyan

Львів-Іскра

11:15:30

11

42

RU19670801

Golincak

Volodymyr

Червоноград

11:15:30

12

50

RU19641031

Ilriv

Vasyl

Тандем-Львів

11:15:30

13

67

PL1950

Rawski

Ryszard

Wrocław

11:15:30

14

41

RU19641003

Cheryba

Taras

Тандем-Львів

11:15:30

15

5

RU19950712

Tsymarno

Igor

Львів-Іскра

11:15:30

16

6

RU19940811

Serhyev

Dmytro

Львів-Іскра

11:15:30

17

9

RU1990

Susol

Volodymyr

Тандем-Львів

11:15:30

18

65

PL19510611

Brzeźny

Jan

Wrocław

11:15:30

19

16

RU1990

Pryima

Tymofii

Львів-Кутенка

11:15:30

20

55

PL19860405

Dydo

Robert

BPT Dębica

11:21:12

21

14

RU1953

Pazyak

Yosyf

Тандем-Львів

11:21:12

22

54

PL19880303

Kiwior

Kamil

BIKEPORTAL Dębica

11:21:12

23

53

RU19860712

Bukher

Yulia

ШВСМ

11:26:08

24

47

RU19661121

Ryabtsev

Volodymyr

Тандем-Львів

11:26:08

25

33

0

Mudryi

Lyubomyr

Червоноград

11:26:08

26

23

RU19581207

Susol

Yuriy

Червоноград

11:26:08


 
Zwycięzca Lwów-Kraków Marathon’10 OPEN - Oleg Solonko - z rąk Pana Edwarda PORĘBSKIEGO Przewodniczącego Rady Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa - otrzymał Główną Nagrodę Honorową - PUCHAR WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO – Pana Stanisława KRACIKA.

Drugi na mecie - Taras Dubinec - otrzymał Puchar Maratonu 2010, który wręczył Pan Jurij Moravieckij - Prezes Lwowskiej Federacji Kolarstwa

Trzeci zawodnik – Vasyl Malynivskyi - otrzymał Puchar Maratonu 2010, który wręczył Pan Bogdan Koraszewski – Prezes Rowerowej Akademii Królewskiej

Zwycięzca Premii Górskiej -  Oleg Solonko otrzymał Puchar Rowerowej Akademii Królewskiej, który wręczył mu Pan Józef GAWLICZEK – obecny Król Kolarski AD 2010. Jako kolarz, Gawliczek był wielokrotnym Reprezentantem Polski na międzynarodowej arenie kolarskiej; jego mocną stroną była jazda w górach, więc w peletonie nosił miano „króla gór”. 

Gratulując wszystkim, którzy dojechali do mety, oraz dziękując tym, którzy pomogli przeprowadzić imprezę, ceremonię dekoracji zakończył główny organizator Maratonu, Prezes Biura Organizacji Imprez BOKOREX, oraz Prezes Rowerowej Akademii Królewskiej – Bogdan Koraszewski.

Prezes już teraz zaprosił obecnych na kolejny Maraton 2011.

Ceremonię Zakończenia  prowadził red. Tadeusz MAJCHEREK - głos doskonale znany w świecie kolarskim. 


KOMISJA SĘDZIOWSKA:

Bogdan Koraszewski                          Sędzia Główny

Wladimir Nabojszczikov                      Z-ca S.G

Janusz Kuciński                                  Sędzia Mety

Agnieszka Mucha                               Sekretarz

Henryk Kazimierski                             Chronometr

Organizatorzy:

1 Biuro Organizacji Imprez BOKOREX - Kraków

2. Rowerowa Akademia Królewska - Kraków

3. Lwowska Federacja Kolarstwa - Lwów

4. KIA - Autocentrum I.M.Patecki

5. UMK - Dzielnica XVIII – Nowa Huta


Szczególne podziękowania od Organizatorów otrzymują:

Małopolski Urząd Wojewódzki,  Małopolski Urząd Marszałkowski

VIII Komisariat Policji, Straż Miejska, Nowohucki Dom Kultury,

UMiG oraz OSP - Radymno, UMiG oraz Policja - Jarosław,UMiG
oraz Policja - Sędziszów Małopolski, UG oraz Ośrodek Sportu  Szczurowa, UMiG oraz OSP Nowe Brzesko, UG oraz OSP
Igołomia-Wawrzeńczyce, Policja z Dębicy, Policja z Tarnowa 

HISTORIA             

Nawiązując do dawnych    wyścigów-rajdów rowerowych –     pierwszy przejazd na trasie                Lwów – Kraków odbył się w roku 1894 - nasze Biuro Organizacji Imprez BOKOREX – Kraków. wystąpiło z projektem wznowienia tej tradycji poprzez organizację otwartego przejazdu rowerowego, zwanego

                                           Lviv – Kraków Marathon OPEN.


Do II wojny światowej wyścigi na tak długiej trasie były regularnie rozgrywane, a biorący w nich udział zawodnicy walczyli między sobą o zwycięstwo, zmagając się jednocześnie z trudnymi warunkami sprzętowymi

i drogowymi

Obecnie przejechanie dystansu pomiędzy Lwowem a Krakowem zajmie zawodnikom około 9 - 10 godzin – będzie to więc trudny maraton kolarski. Tego rodzaju próby cieszą się dużą popularnością zarówno u zawodników, pragnących sprawdzić swoje możliwości jak i wśród sympatyków kolarstwa, podziwiających wolę i ducha walki zawodników.

                Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom dnia 30sierpnia 2008 (sobota) na trasie Lwów-Kraków o długości  325 km została zorganizowana I edycja wznowienia po 114 latach rajdu rowerowego pod nazwą Lviv-Kraków Marathon’08 OPEN.

Wydarzenie to spełnia również ważną historycznie rolę integracyjną pomiędzy Lwowem i Krakowem, oraz Polską i Ukrainą, a „wyścigowe” przekraczanie granicy, jak to ma miejsce w Unii, jest symbolem zbliżenia obu krajów. Uważamy że impreza ta, organizowana corocznie, będzie stanowić realny przykład zachodzących zmian i na stałe wejdzie do kalendarza obustronnych kontaktów.W niedzielę, 30 sierpnia, na trasie liczącej 325 km, rozegrano drugą edycję – przywróconego do życia – Maratonu Rowerowego Lwów – Kraków, który od 1894 roku do II wojny światowej, był tradycyjnie rozgrywany.

Maraton uzyskał środki finansowe, oraz został objęty patronatem przez Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Lwowską Administrację Państwową.

Na starcie we Lwowie stanęło 41 zawodników, którzy przy sprzyjającej pogodzie walczyli na trasie, o najlepsze lokaty na Lotnych Premiach w Pilźnie i Szczurowej, na Górskiej Premii pod Koszycami, oraz na Mecie, usytuowanej pod Kopcem Wandy .


KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Dystans 325 km. Średnia prędkość zwycięzcy : 27,64 km / h

L.p.

NUMER

Nazwisko

Imię

KLUB

Czas

1

58

PIMKIN

Konstantin

Weltur

11,45,28

2

11

GOGOLEV

Jevgien

Tandem - Mast

0

3

53

PIEKOS

Mateusz

Weltur

0

4

2

PRIJMA

Timofij

KutenkaS Sport

2

5

52

KIWIOR

Kamil

Dębica

2

6

10

PAZIAK

Jozef

Tandem - Mast

2

7

44

KOWALCZUK

Sviatoslav

Tandem - Mast

2

8

6

RIAPCEF

Wolodimir

Tandem - Mast

2

9

38

ILKIV

Vasil

Tandem - Mast

7

10

34

CZERNOGOD

Oleg

Tandem - Mast

7

11

12

PANKIVSKIJ

Wolodimir

Tandem - Mast

9

12

33

PIONTKOVSKIJ

Yurij

Masters - Lviv

10

13

5

PRIJMA

Sergiej

Masters - Lviv

10

14

57

GWIAZDA

Kamil

Katowice

14

15

31

JAROV

Oleksij

Tandem - Mast

14

16

24

MICHENKO

Marchian

Tandem - Mast

35

17

23

LIVIEN

Nazar

Masters - Lviv

40

18

19

IVACH

Ruslan

Tandem - Mast

1;24

19

14

GONCZARIK

Leonid

Masters - Lviv

1;24

20

21

PIECZENIUK

Gienadij

Tandem - Mast

1;36

21

55

DERA

Waldemar

Kraków

2;10

22

56

SZEWCZYK

Jacek

Łódź

2;10

23

28

SUSOL

Yurij

Masters - Lviv

2;15

24

15

GRINIEVICZ

Anton

Masters - Lviv

2;18

25

30

TARADAJ

Pietro

Masters - Lviv

2;18

26

51

ŁOŚ

Włodzimierz

Łódź

2;18

 

Komandor Maratonu

Bogdan Koraszewski

bokorex@interia.pl

0 501 101 109Organizatorzy:

Biuro Organizacji Imprez BOKOREX – Kraków

Rowerowa Akademia Królewska

KIA Autocentrum IMP Patecki

Lwowska Federacja Kolarska

Lwowska Kongregacja Kupiecka

UMK – Dzielnica VXVIII

Nowohuckie Centrum Kultury